Alte proceduri de notariat

Dintre procedurile notariale comune, amintim: legalizarea copiilor de pe înscrisuri, legalizarea traducerilor și semnăturilor, eliberare duplicate etc.

Sumarul altor proceduri notariale:

legalizarea copiilor de pe înscrisuri;

efectuarea și legalizarea traducerilor;

certificarea etapelor procedurale ale licitațiilor și/sau ale rezultatelor acestora;

certificarea unor fapte;

legalizarea semnăturilor de pe înscrisuri, a specimenelor de semnătură, precum și a sigiliilor;

darea de dată certă înscrisurilor;

primirea în depozit a bunurilor, a înscrisurilor și a documentelor prezentate de părți, precum și a sumelor de bani, a altor bunuri, înscrisuri sau documente găsite cu ocazia inventarului succesoral, în limita spațiului și utilităților de care dispune biroul notarial;

actele de protest al cambiilor, al biletelor la ordin și al cecurilor;

eliberarea de duplicate de pe actele întocmite;

activități fiduciare, în condițiile legii;

numirea, în cazurile prevăzute de lege, a custodelui sau a curatorului special;

înregistrarea și păstrarea, în condițiile legii, a amprentelor dispozitivelor speciale de marcat;

Pentru detalii despre legalizări și certificări, tarife si alte servicii de notariat te rugăm să ne contactezi.