Autentificare

Înscrisul autentic notarial este cel întocmit și autentificat de către notarul public în forma și în condițiile stabilite prin Legea Nr. 36/1995.

Autentificarea înscrisului de către notar se face cu respectarea următoarei proceduri:

stabilirea identității părților;

exprimarea consimțământului acestora cu privire la conținutul actului;

semnătura acestora și data înscrisului.

În lista de mai jos sunt prezentate actele autentificate in mod frecvent:
Contracte:

contract de vânzare/cumpărare;

antecontract de vânzare;

contract de ipotecă;

contract de comodat;

convenții matrimoniale;

Procuri:

procura de vanzare;

procura depunere declarații on-line;

procura succesiune;

procura obținere cazier judiciar sau fiscal;

Declarații:

declaratie „prima casă”;

declaratie TVA 5%;

declaratie acceptare sau renunțare succesiune;

declarație preschimbare permis de conducere;

declarație obținere permis de ședere;

declaratie îndeplinire condiții legale pentru asociat și/sau administrator;

Liberalități:

testament autentic;

ofertă de donație.

Pentru detalii, tarife si alte servicii de notariat te rugăm să ne contactezi.