Contract de vanzare cumparare

Pentru un contract de vanzare cumparare de apartamente, case, terenuri etc. sunt necesare urmatoarele acte:

 • acte de identitate vânzător și cumpărător;
 • actele de proprietate ale imobilului ce face obiectul contractului ;
 • certificat fiscal pe numele proprietarului, emis in luna in care se va incheia contractul, eliberat de administraţia financiară (Primarie), unde in mod normal se plateste impozitul anual pentru imobilul respectiv, din care sa rezulte ca este la zi cu plăţile catre stat. Daca exista mai multi proprietari trebuie obtinut un certificat fiscal pe numele fiecaruia dintre ei;
 • documentatia cadastrala a bunului imobil (fisa bunului imobil si planul de amplasament, respectiv planul releveu), intocmita de un expert cadastral autorizat;
 • extrasul de carte funciara pentru autentificare se obtine prin intermediul biroului notarial;
 • certificatul de performanță energetică, eliberat de un auditor energetic atestat;
 • daca exista asociatie constituita, adeverinta eliberata de asociatia de proprietari sau locatari care sa arate ca proprietarul este la zi cu datoriile fata de asociație;
 • ultima factură și chitanță privind plata la zi a utilităţilor aferente imobilului.

În plus, pentru persoane juridice:

 • certificat de atestare fiscală a persoanei juridice valabil, eliberat de ANAF;
 • certificatul de înregistrare la Registrul Comerţului sau actul în baza caruia îsi desfăşoară activitatea persoana juridică;
 • un certificat constatator emis cu maxim 30 de zile anterior semnarii de catre registrul comertului;
 • împuternicire (delegaţie, hotărâre A.G.A) pentru reprezentantul persoanei juridice la încheierea actului (dacă este cazul);
 • hotărâre A.G.A din care să rezulte acordul asociaților cu privire la vânzarea bunului aflat în proprietatea societății.